Antropologia i antropomotoryka. Wybór zagadnień

Zbiorowy

Antropologia i antropomotoryka. Wybór zagadnień

64,00 zł

4160

 

Zagadnienia omawiane w tym opracowaniu dotyczą m.in. najpopularniejszych metod
stosowanych przy ocenie wieku biologicznego dzieci i młodzieży, metod i technik wykorzystywanych przy pomiarach ciała człowieka (antropometrii) i zagadnień związanych
z ekologią człowieka. Istotną część opracowania poświęcono zagadnieniu postawy ciała
człowieka, w tym roli czynników (morfologicznych, fizjologicznych i środowiskowych) ją
warunkujących, zmianom postawy ciała w filogenezie i ontogenezie, metodom wykorzystywanym do jej oceny oraz pozycjom ciała człowieka przyjmowanym podczas pracy, wypoczynku i aktywności sportowo-rekreacyjnej.

Silva Rerum
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-663-5348-0

Liczba stron: 210

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 64,00 zł