Rozwiń katalog

Anne-Marie Thiesse

Powstawanie tożsamości narodowych Europa w wiekach XVIII-XX

49,00 zł

3568

Do koszyka

Fernand Braudel

Czas świata Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek

69,00 zł

4230

Do koszyka

Fernand Braudel

Struktury codzienności Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek

69,00 zł

4230

Do koszyka

Fernand Braudel

Gry wymiany Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek

69,00 zł

4230

Do koszyka

Geoffrey Parker

Globalny kryzys Wojna, zmiany klimatyczne i katastrofa w XVII wieku

99,99 zł

7055

Do koszyka

Cooper Oakley Isabel

Hrabia De Saint Germain

39,00 zł

2757

Do koszyka

Gustav Hocke

Świat jako labirynt Tom 2 Manieryzm w literaturze

65,00 zł

4732

Do koszyka

Zbigniew Wójcik

Historia powszechna Wiek XVI-XVII

69,00 zł

5641

Do koszyka

Kenneth Pennington

Władca i prawo 1200-1600 Suwerenność monarchy a prawa poddanych w zachodnioeuropejskiej tradycji prawnej

49,00 zł

3993

Do koszyka

Mieczysław Żywczyński

Historia powszechna 1789-1870

69,00 zł

5641

Do koszyka

Davis Zemon Natalie

Kobiety na marginesach Trzy siedemnastowieczne życiorysy

49,00 zł

4006

Do koszyka

Jan Glete

Wojny morskie 1500-1650 Konflikty morskie i transformacja Europy

59,99 zł

4232

Do koszyka

Luuc Kooijmans

Niebezpieczna wiedza Wizje i lęki w czasach Jana Swammerdama

56,00 zł

3433

Do koszyka

Marta Czapińska-Bambara

Ethos przywódcy politycznego w myśli starożytnej i renesansowej Platon, Cyceron, Machiavelli, Guicciardini

39,90 zł

3117

Do koszyka

Wierzbicki Leszek Andrzej

Historia polityczna nowożytnej Europy 1492-1792

33,60 zł

2543

Do koszyka

Jean Delumeau

Cywilizacja odrodzenia

70,00 zł

4293

Do koszyka

Henryk Szlajfer

Współtwórcy atlantyckiego świata Nowi chrześcijanie i Żydzi w gospodarce kolonialnej Ameryki Łacińskiej XVI–XVII wieku. Zarys problem

48,30 zł

3517

Do koszyka