Rozwiń katalog

Wolfgang Froese

Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego

39,00 zł

3189

Do koszyka

Frost Robert I.

Oksfordzka historia unii polsko-litewskiej Tom 1

69,00 zł

4172

Do koszyka

Timothy Snyder

Skrwawione ziemie

59,90 zł

3999

Do koszyka

Grzegorz Łukomski

Antemurale Schyłek Wielkiego Księstwa Litewskiego 1918–1922

35,00 zł

2268

Do koszyka

Maciej Stryjkowski

Kronika Polska, Litewska, Żmudzka y wszystkiey Rusi

159,00 zł

9438

Do koszyka

Tradycja-metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV-pierwsza połowa

30,20 zł

1691

Do koszyka

Jerzy Grygiel

Zygmunt Korybutowicz Litewski książę w husyckich Czechach ok.. 1395 - wrzesień 1435

39,00 zł

2757

Do koszyka

Krzysztof Tarka

Między Lachami a Budrysami Szkice ze stosunków polsko-litewskich w dziejach najnowszych

29,90 zł

1982

Do koszyka

Krzysztof Pietkiewicz

Wielkie ksie?stwo litewskie pod rza?dami Aleksandra Jagiellon´czyka Studia nad dziejami pan´stwa i społeczen´stwa na przelomie XV i XVI wieku

65,00 zł

4586

Do koszyka

Od Vixdum Poloniae unitas do Totus tuus Polaniae populus Wileńska prowincja kościelna w latach 1925–1992

35,00 zł

2391

Do koszyka

Barbara Jundo-Kaliszewska

Zakładnicy historii Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie

44,90 zł

3507

Do koszyka

Stanisław Pyszka

Nauczanie filozofii moralnej w uniwersytetach i gimnazjach akademickich w Polsce i na Litwie od XV do XVIII wieku w świetle podręczników wykładowych

39,00 zł

2425

Do koszyka

Konrad Bobiatyński

W walce o hegemonię Rywalizacja polityczna w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1667-1674

52,00 zł

2899

Do koszyka

Jacek Jaworski

Litewski kontekst wojny polsko rosyjskiej 1831 roku

48,00 zł

3387

Do koszyka

Nie tylko Litwa Geneza i przebieg upadku ZSRR w roku 1991

39,90 zł

2544

Do koszyka

Wysocki Wiesław Jan

Powstanie sejneńskie 1919

29,90 zł

2151

Do koszyka

Monika Tomkiewicz

Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953

40,00 zł

2690

Do koszyka

Paweł Bukowiec

Różnice w druku Studium z dziejów wielojęzycznej kultury literackiej na XIX-wiecznej Litwie

39,00 zł

2435

Do koszyka

Marta Kowerko-Urbańczyk

Wilno-Vilnius Polskie i litewskie reprezentacje miasta po roku 1990

40,00 zł

2490

Do koszyka

Teresa Siedlar-Kołyszko

Przecież tu Polska kiedyś była... reportaże kresowe

36,00 zł

2319

Do koszyka