Rozwiń katalog

Jerzy Grygiel

Zygmunt Korybutowicz Litewski książę w husyckich Czechach ok.. 1395 - wrzesień 1435

39,00 zł

2850

Do koszyka

Edward Lucas

Nowa Zimna Wojna Rosja Putina. Zagrożenie dla Zachodu

39,90 zł

3021

Do koszyka

Teresa Siedlar-Kołyszko

Przecież tu Polska kiedyś była... reportaże kresowe

36,00 zł

2342

Do koszyka

Paweł Bukowiec

Różnice w druku Studium z dziejów wielojęzycznej kultury literackiej na XIX-wiecznej Litwie

39,00 zł

2477

Do koszyka

Krzysztof Pietkiewicz

Wielkie ksie?stwo litewskie pod rza?dami Aleksandra Jagiellon´czyka Studia nad dziejami pan´stwa i społeczen´stwa na przelomie XV i XVI wieku

65,00 zł

4750

Do koszyka

Piotr Kępiński

Litewski spleen

29,90 zł

1959

Do koszyka

Christian Westerhoff

Praca przymusowa w czasie I wojny światowej Niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie polskim i na litwie w latach 1914-1918

54,00 zł

4556

Do koszyka

Grzegorz Łukomski

Antemurale Schyłek Wielkiego Księstwa Litewskiego 1918–1922

35,00 zł

2283

Do koszyka

Frost Robert I.

Oksfordzka historia unii polsko-litewskiej Tom 1

69,00 zł

4393

Do koszyka

Maciej Stryjkowski

Kronika Polska, Litewska, Żmudzka y wszystkiey Rusi

159,00 zł

11620

Do koszyka

Regina Gromacka

Sejm Żydów litewskich (1623-1764)

52,00 zł

3619

Do koszyka

Stanisław Pyszka

Nauczanie filozofii moralnej w uniwersytetach i gimnazjach akademickich w Polsce i na Litwie od XV do XVIII wieku w świetle podręczników wykładowych

39,00 zł

2465

Do koszyka

Alina Grynia

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Litwy po przystąpieniu do Unii Europejskiej Osiągnięcia i postulowane kierunki zmian

39,90 zł

2903

Do koszyka

Timothy Snyder

Skrwawione ziemie

59,90 zł

3999

Do koszyka

Tradycja-metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV-pierwsza połowa

30,20 zł

2141

Do koszyka

Tadeusz Tomaszewski

Wracajac do Wilna

45,90 zł

2994

Do koszyka

Jacek Jaworski

Litewski kontekst wojny polsko rosyjskiej 1831 roku

48,00 zł

3508

Do koszyka

Wolfgang Froese

Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego

39,00 zł

3303

Do koszyka

Jerzy Grygiel

Zygmunt Korybutowicz. Litewski książę w husyckich Czechach (ok..1395 - wrzesień 1435)

19,01 zł

1288

Do koszyka

Zenonas Norkus

Nie tytuł czyni imperium... Wielkie Księstwo Litewskie w perspektywie porównawczej socjologii historycznej imperiów

38,00 zł

2633

Do koszyka