Wojciech Karpiński

Wojciech Karpiński (ur. 1943), historyk idei, krytyk literacki, historyk sztuki, tłumacz. Wielokrotnie wyróżniany, otrzymał m.in. nagrodę Fundacji im. Kościelskich (1975), Ingram Merrill Award (1978) oraz nagrodę Fundacji A. Jurzykowskiego (1989).

Debiutował w latach 70. i wczesnych 80. szkicami poświęconymi sylwetkom XIX-wiecznych polskich polityków, myślicieli, mężów stanu.