Włodzimierz Mędrzecki

(ur. 9 listopada 1959 w Chełmie) – polski historyk, prof. dr hab. W 1983 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1991 obronił pracę doktorską Socjalizacja młodzieży chłopskiej na ziemiach Polski centralnej 1864-1939. W 2001 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku. W 2009 otrzymał tytuł profesora nauk humanistyczny

Specjalizuje się w etnografii historycznej, historii najnowszej, historii społecznej, stosunkach narodowościowych na ziemiach polskich. Pełni funkcje kierownika Zakładu Historii Społecznej XIX i XX wieku Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk oraz sekretarza Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Był zastępcą dyrektora Instytutu Historii PAN oraz Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk.


Włodzimierz Mędrzecki

Kresowy kalejdoskop Wędrówki przez Ziemie Wschodni

54,90 zł

3843

Do koszyka