Urs Altermatt

Urs Altermatt – wybitny intelektualista szwajcarski, historyk dziejów najnowszych.