Żywienie człowieka 1 Podstawy nauki o żywieniu

Żywienie człowieka 1 Podstawy nauki o żywieniu

69,00 zł

5893

 

W obecnym trzecim już wydaniu uwzględniono wyniki badań naukowych, które przyczyniły się do istotnego wzrostu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych w ostatnich kilkunastu latach, weryfikując i zmieniając poglądy na niektóre ważne problemy żywieniowe. Zagadnienia wykraczające poza podstawy nauki o żywieniu przeniesiono i omówiono bardziej szczegółowo w książce Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T. 3 (WN PWN, 2009); dokonano także drobnych zmian w strukturze poszczególnych części podręcznika, poprzedzając je krótkimi wprowadzeniami.
Kontynuację publikacji stanowi tom II poświęcony żywieniu człowieka zdrowego i chorego oraz tom trzeci traktujący o związkach żywienia ze zdrowiem rozpatrywanych na poziomie populacji, a uzupełnia je Słownik terminologiczny.

Wydawnictwo Naukowe PWN
Oprawa miękka

Wydanie: trzecie

ISBN: 978-83-011-6320-4

Liczba stron: 560

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 69,00 zł

Cena pakietu

113,90 zł

8587

Cena pakietu

108,90 zł

8287