Życie codzienne w PRL

Życie codzienne w PRL

45,00 zł

3145

 

Książka ukazuje wiele aspektów codzienności: prywatność, sferę materialną, życie kulturalne, a także zagadnienia socjalne. Nie jest to monografia życia codziennego w PRL, lecz tom przybliżający nowe, często nierozpoznane dotychczas jego obszary.
Do publikacji zaproszono przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, dzięki czemu tytułowe zagadnienie przedstawione zostało z różnych perspektyw, wykorzystano przy tym różnorodne źródła i podejścia badawcze. Mamy nadzieję, że prezentowane artykuły otworzą przestrzeń do dyskusji, zainspirują do dalszych poszukiwań
badawczych, w tym analiz porównawczych, uwzględniających także doświadczenia
społeczeństw innych państw komunistycznych oraz krajów zachodnich.

IPN
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-809-8479-0

Liczba stron: 528

Format: 170x250mm

Cena katalogowa: 45,00 zł

Cena pakietu

84,90 zł

5345

Cena pakietu

84,90 zł

5539

Cena pakietu

99,90 zł

6439

Cena pakietu

99,90 zł

6439

Cena pakietu

84,90 zł

5539

Cena pakietu

94,90 zł

6139