Zrównoważony rozwój miast Polityka i finanse

Zrównoważony rozwój miast Polityka i finanse

39,90 zł

2697

 

Publikacja jest poświęcona finansom jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności miast, w dwóch kontekstach: krajowej polityki miejskiej oraz zrównoważonego rozwoju. Na tym tle omawiane są zagadnienia finansowania rozwoju miast, inwestycji, zadłużenia, rewitalizacji oraz zadań, takich jak polityka mieszkaniowa czy ochrona zdrowia. Rozważania zostały podzielone na cztery części tematyczne, obejmujące: wybrane aspekty polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, źródła finansowania zrównoważonego rozwoju miast, rozwój Łodzi i jego uwarunkowania finansowe oraz wybrane aspekty społeczne finansowania miast.
Książka stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej w kwietniu 2015 r. przez Katedrę Finansów Publicznych Uniwersytetu Łódzkiego, którą wzbogaciły interesujące wystąpienia gości – praktyków życia społeczno-gospodarczego.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-796-9813-4

Liczba stron: 274

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 39,90 zł

Cena pakietu

74,80 zł

4791

Cena pakietu

79,80 zł

5091