Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania Na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Milena Kabza

Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania Na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

39,90 zł

2816

 

Kryzys zapoczątkowany w 2007 na międzynarodowych rynkach finansowych unaocznił, jak wielkie jest znaczenie zjawiska ryzyka systemowego w generowaniu i rozprzestrzenianiu się niestabilności finansowej, i jak poważne mogą być skutki materializacji tego ryzyka dla sfery realnej gospodarki. Jedną z lekcji, jakie wynieśliśmy jest lepsze poznanie i zrozumienie znaczenia ryzyka systemowego w funkcjonowaniu współczesnych systemów finansowych, które mają bardzo złożony charakter i wymagają całościowego, systemowego spojrzenia oraz nadzoru. Powołanie m.in. Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, nadanie odpowiedniego znaczenia polityce makroostrożnościowej są praktycznymi działaniami mającymi ograniczyć prawdopodobieństwo powtórzenia się kryzysu o podobnym charakterze i skali.

Key Text
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-872-5147-5

Liczba stron: 192

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 39,90 zł