Źródła i mechanizmy powstawania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach dostawcach technologii środowiskowych

Magdalena Marczewska

Źródła i mechanizmy powstawania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach dostawcach technologii środowiskowych

 

Temat książki dotyczy istotnego i aktualnego zjawiska, jakim są ekoinnowacje produktowe tworzone w sektorze technologii środowiskowych, a konkretniej źródła i mechanizmy ich powstawania. W kontekście coraz silniejszego nacisku ze strony polityki publicznej na implementowanie rozwiązań ekologicznych, poznanie źródeł opracowywania proekologicznych rozwiązań przez przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie dla dalszych kierunków rozwoju zarządzania technologiami środowiskowymi. Podsumowaniem rozważań podjętych w publikacji są rekomendacje dotyczące skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem nakierowanym na tworzenie ekoinnowacji.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-808-5222-8

Liczba stron: 284

Format: 160x235mm

Cena katalogowa: 65,00 zł