Zofia Olelkowiczówna ostatnia z księżniczek słuckich (1586-1612). Mity i rzeczywistość

Anita Klecha

Zofia Olelkowiczówna ostatnia z księżniczek słuckich (1586-1612). Mity i rzeczywistość

44,80 zł

3641

 

Księstwo słuckie do końca XVI wieku
Początki księstwa słuckiego
Księstwo słuckie pod panowaniem książąt Olelkowiczów
Księstwo słuckie – opis własności ziemskiej

Przodkowie Zofii Olelkowiczówny, ostatniej księżniczki słuckiej
Początki rodu książąt Olelkowiczów słuckich
Semen i Michał Olelkowicze – życie publiczne i rodzinne
Księstwo słuckie pod rządami Anastazji Słuckiej i jej syna Jerzego I Olelkowicza
Semen Juriewicz i Halszka z Ostroga
Dziadkowie Zofii Olelkowiczówny – Jerzy II Olelkowicz i Katarzyna Tęczyńska
Jerzy III, Iwan Symeon i Aleksander – trzej ostatni książęta słuccy

Dzieje życia Zofii Olelkowiczówny, ostatniej księżniczki słuckiej
Dzieciństwo i młodość
Hieronim Chodkiewicz – opiekun prawny Zofii Olelkowiczówny: regulacja długów książąt słuckich, rokowania przedślubne kasztelana wileńskiego i Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna” w Brzostowicy 1595 roku
Podłoże i przebieg konfliktu o rękę Zofii Olelkowiczówny
Małżeństwo Zofii Olelkowiczówny i Janusza Radziwiłła – kwestie majątkowe w traktacie małżeńskim, inicjatywy finansowe małżonków
Ostatnia z księżniczek słuckich na dworze Radziwiłłów


Zofia Olelkowiczówna w literaturze i sztuce
W kręgu spraw ostatecznych – Cathemerinon księstwa słuckiego Stanisława Kołakowskiego Jaćwiezyusza (ok . 1565–1622) wprowadzeniem do tematyki funeralnej
Zofia Olelkowiczówna w siedemnastowiecznych utworach pogrzebowych
O Lewusiu, sroczce, pasterce i okrutnej Pani – czyli o Zofii Radziwiłłowej, księżnie słuckiej w sielankowych i żartobliwych utworach poetyckich
Zofia Olelkowiczówna a „wojna trojańska na ziemiach białorusko-litewskich”
Dwie sylwetki księżniczki słuckiej – „Zofija” Józefa Ignacego Kraszewskiego i Józefiny Osipowskiej
Na ile w niej kobiety, na ile kozy ofiarnej? – Możnowładcy i sierota Władysława Syrokomli
Zofia Olelkowiczówna jako Piękna Pani Słuckiej ziemi w poemacie Teodora Korwin-Szymanowskiego
Zofia Olelkowiczówna w dramacie Radvila Perkunas Balysa Sruogi i operze Jurgisa Karnavičiusa
Polsko-białorusko-litewskie korzenie „światła dalekiej gwiazdy” – czyli o Zofii Olelkowiczównie w tradycji literackiej i kulturze współczesnej

Adam Marszałek
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-818-0144-7

Liczba stron: 350

Format: 160x225mm

Cena katalogowa: 44,80 zł