Zawód infobroker Polski rynek informacji

Zawód infobroker Polski rynek informacji

69,00 zł

5490

 

Jest to pierwsza na polskim rynku publikacja będąca kompleksowym omówieniem infobrokeringu, czyli profesjonalnego, odpłatnego wyszukiwania i opracowywania informacji na zlecenie. Autorzy, specjaliści reprezentujący różne ośrodki akademickie i podmioty gospodarcze, szczegółowo opisują teoretyczne i praktyczne zagadnienia brokeringu informacji w Polsce, do których należą m.in.:
– funkcje i specyfika zawodu brokera informacji, wymagane kompetencje, umiejętności i tryb kształcenia infobrokerów, rozpoczynanie działalności,
– kodeksy etyczne funkcjonujące w środowiskach profesjonalistów informacji oraz przepisy prawne i ich interpretacja,
– współpraca infobrokera z klientem, identyfikacja jego potrzeb i spełnianie oczekiwań, potencjalne źródła konfliktu oraz mediacje,
– infobrokerstwo systemowe: przekazywanie treści, znaczenie wiedzy i zarządzania nią w organizacji, związek między poziomem kultury infobrokerskiej a merytoryczną decyzyjnością organizacji, kwantyfikowanie wiedzy, optymalizacja procesów informacyjnych i komunikacyjnych,
– audyt zarządzania wiedzą,
– różne aspekty informacji i ich znaczenie w działalności infobrokerskiej: jakość, architektura i zasady projektowania informacji, typy źródeł informacji, rodzaje i cechy opracowań infobrokerskich,
– metody pracy infobrokera – strategie pozyskiwania informacji, zjawisko głębokiego Internetu i sposoby docierania do jego zasobów, bieżące monitorowanie informacji, darmowe narzędzia i podstawowe metody wykorzystywane do gromadzenia informacji z ogólnodostępnych źródeł internetowych.

Książka będzie przydatna nie tylko praktykom i teoretykom infobrokeringu, ale również bibliotekarzom, menedżerom, studentom zarządzania informacją i kierunków pokrewnych oraz innym osobom związanym z działalnością informacyjną.

Nieoczywiste
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-633-9115-7

Liczba stron: 328

Format: 160x240mm

Cena katalogowa: 69,00 zł

Cena pakietu

103,90 zł

7584

Cena pakietu

108,90 zł

7884