Zarządzanie zasobami ludzkimi Przesłanki, funkcje, instrumenty

Renata Oczkowska

Zarządzanie zasobami ludzkimi Przesłanki, funkcje, instrumenty

69,00 zł

5843

 

Wśród wyzwań, które stoją przed współczesnymi przedsiębiorstwami, szczególnie ważna jest rosnąca rola zasobów ludzkich jako źródła przewagi konkurencyjnej. Istotne jest także dążenie do podnoszenia efektywności, wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez nowoczesne technologie, konieczność działania przy założeniu ciągłych zmian. Nowe uwarunkowania wymagają szybkości, elastyczności czy też zdolności uczenia się, które mogą zapewnić kompetentni pracownicy.
Inspiracją do napisania książki są systematyczne i ciągłe zmiany zachodzące w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Wynikają one z przeobrażeń widocznych na rynku pracy, zmian społecznych, ekonomicznych czy pokoleniowych. Wszystkie te modyfikacje powodują, że choć tematyka zarządzania zasobami ludzkimi jest podejmowana od lat, wymaga ciągłego aktualizowania.
Książka powstała na podstawie zgromadzonej przez autorów wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzonych przez nich badań naukowych oraz praktycznego doświadczenia. Dzięki temu w książce opisano najnowsze metody, narzędzia, instrumenty oraz trendy, które stanowią obszar zainteresowania zarówno dla praktyków, jak i teoretyków.

Wydawnictwo Naukowe PWN
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-012-0869-1

Liczba stron: 400

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 69,00 zł

Cena pakietu

103,90 zł

7937

Cena pakietu

108,90 zł

8237