Zarządzanie talentami w organizacji

Zarządzanie talentami w organizacji

99,00 zł

8079

 

Coraz więcej firm opracowuje i wdraża programy tworzone z myślą o utalentowanych pracownikach. W gospodarce opartej na wiedzy zarządzanie talentami jest nie tylko kolejnym działaniem w ramach funkcji personalnej, lecz także składnikiem strategii przedsiębiorstwa. Pozostaje jednak wiele niedostatecznie wyjaśnionych kwestii związanych z tą problematyką, począwszy od rozumienia istoty talentów i zarządzania nimi, poprzez czynniki sprzyjające rozwijaniu talentów oraz bariery w tym procesie, a na różnym postrzeganiu roli talentów w organizacji skończywszy. Zagadnienia te omówiono w niniejszej publikacji będącej efektem studiów teoretycznych oraz badań empirycznych. Przedstawiono w niej między innymi:
- przyczyny wzrostu znaczenia talentów w organizacjach,
- role głównych podmiotów w procesie zarządzania talentami,
- propozycję modelowego ujęcia procesu zarządzania talentami w organizacji,
- strategię zarządzania talentami,
- sposoby pozyskiwania talentów,
- zagadnienia związane z zatrzymywaniem i rozwojem talentów w firmie, a także ich pomiarem i oceną.

Wolters Kluwer
Oprawa miękka

Wydanie: drugie

ISBN: 978-83-264-9978-4

Liczba stron: 244

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 99,00 zł