Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii wydanie polsko - angielskie

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii wydanie polsko - angielskie

 

Publikacja jest owocem dwuletniego projektu Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii (2009–2011), który stał się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i norweskimi przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie dziedzictwem, a także szansą na zainicjowanie bezpośredniej współpracy konkretnych zespołów i instytucji z obu krajów.
Norweskim partnerem Międzynarodowego Centrum Kultury była w tym przedsięwzięciu Dyrekcja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (Riksantikvaren) w Oslo.
Kryterium wyboru miejsc było podobieństwo merytoryczne obiektów na Liście UNESCO w obu krajach oraz podobna problematyka ochrony. Celem było porównanie analogicznych miejsc w Polsce i w Norwegii w 4 grupach tematycznych: 1. Układy urbanistyczne dużych miast 2. Dziedzictwo poprzemysłowe na przykładzie miast górniczych 3. Kościoły drewniane 4. Krajobrazy kulturowe.
Książka zawiera obszerny materiał ilustracyjny.
Wersja polsko-angielska

Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-892-7382-6

Liczba stron: 488

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 42,00 zł