Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna, Krynojewski Franciszek

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

48,00 zł

4171

 

Podręcznik stanowi cenne źródło informacji na temat problematyki zarządzania kryzysowego w administracji publicznej. Jest to praca o charakterze problemowo-utylitarnym. Porusza niezmiernie ważne zagadnienia, jakimi we współczesnym świecie są działania podejmowane na rzecz eliminacji wielu zagrożeń ujętych w kategorii sytuacji kryzysowych.

W II wydaniu podręcznika uaktualniono stan wiedzy z teorii zarządzania kryzysowego. W pierwszej części została uszczegółowiona problematyka zarządzania kryzysowego w ujęciu systemowej. W drugiej części został dodany podrozdział odnoszący się do planowania w zakładach pracy.

Podręcznik ten jest adresowany do studentów kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, a także do pracowników administracji publicznej, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, jednostek wykonawczych obszaru rządowego i samorządowego i każdej osoby zainteresowanej tematyką zarządzania kryzysowego.

Difin
Oprawa miękka

Wydanie: drugie

ISBN: 978-83-808-5242-6

Liczba stron: 220

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 48,00 zł