Zarządzanie jakością żywności Systemy, koncepcje, instrumenty

Wiśniewska Małgorzata, Malinowska Ewa

Zarządzanie jakością żywności Systemy, koncepcje, instrumenty

 

Książka poświęcona jest jakości, w tym bezpieczeństwu żywności, z punktu widzenia problematyki zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego. Oprócz podstaw teoretycznych zawiera wiele przykładów praktycznych, bazujących na koncepcjach, metodach i narzędziach, których wykorzystanie pozwala na osiągnięcie, utrzymanie, a następnie skuteczne doskonalenie wymaganego poziomu jakości i poprawę konkurencyjności danego przedsiębiorstwa. Książka ma charakter podręcznika akademickiego i jest przede wszystkim przeznaczona dla studentów, doktorantów kierunków zarządzania, towaroznawstwa, technologii przemysłu spożywczego i innych kierunków pokrewnych. Może być także stosowana przez szerokie grono menedżerów do spraw jakości, specjalistów i praktyków, przedstawicieli przemysłu spożywczego.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-764-1504-8

Liczba stron: 390

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 59,00 zł