Zarządzanie innowacjami

64,90 zł

4743

 

We współczesnej gospodarce stale rośnie znaczenie innowacyjności i wdrażania innowacji. Innowacyjność stanowi obecnie ważny czynnik konkurencyjności firm, regionów i gospodarek. W podręczniku omówiono: istotę innowacyjności i jej cele, organizację systemu innowacji, techniki stymulujące kreatywność, metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, ocenę i wybór optymalnych wariantów rozwiązań, system zarządzania innowacjami, metody projektowania innowacyjnych produktów i procesów, techniczno-ekonomiczną ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, transfer technologii, politykę naukowo-techniczną wspierania działalności innowacyjnej.

PWE
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-208-2087-4

Liczba stron: 376

Format: 162x237mm

Cena katalogowa: 64,90 zł

Cena pakietu

99,80 zł

6837

Cena pakietu

104,80 zł

7137