Zarządzanie gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń ujęcie procesowe

Lech Gąsiorkiewicz

Zarządzanie gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń ujęcie procesowe

 

Nowatorskie ujęcie problematyki gospodarki finansowej w powiązaniu z procesami biznesowymi zakładów ubezpieczeń.
Autor omawia: strukturę i specyfikę finansów tych przedsiębiorstw; zagadnienia gospodarki finansowej, w tym sprawozdawczość finansową; procesy podstawowe (sprzedaż produktów, ocena realizacji celów finansowych, likwidacja szkód) i pomocnicze (marketing, zarządzanie produktami i siecią sprzedaży, rachunkowość finansowa, działalność inwestycyjna/lokacyjna, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, reasekuracja ryzyk, obsługa prawna i windykacja należności, zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz ich wpływ na wyniki finansowe. Ostatnia część książki dotyczy sytuacji zakładów na krajowym rynku oraz zmian, jakie nastąpią w zakresie wypłacalności po wprowadzeniu dyrektywy Solvency II.
Książka zawiera wiele przykładów z praktyki, które ilustrują zasady, metody i narzędzia gospodarowania finansami w zakładach ubezpieczeń majątkowych.

Poltext
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-756-1363-6

Liczba stron: 230

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 49,90 zł