Zaprzepaszczona rewolucja Robotnicza rewolucja społeczna

Wojciech Błasiak

Zaprzepaszczona rewolucja Robotnicza rewolucja społeczna

60,00 zł

5616

 

Studium pierwsze. Strajkowe tworzenie świata robotniczej
solidarności 1980 roku na Śląsku
1. Śląsk jako kolonizowane wewnętrznie centrum przemysłowe
Polski Ludowej
2. Reprodukcja regionalnej struktury społecznej
3. Okres mobilizacji przedstrajkowej
4. Wybuch strajków
5. Przebieg strajków
6. Rezultaty strajków
Studium drugie. Czasoprzestrzeń społeczna solidarnościowej
rewolucji – Przestrzeń konfliktów społecznych w Polsce:
1 lipca 1980–12 grudnia 1981
Uwagi wstępne
1. Konflikty miejskie
(...)
2. Konflikty wiejskie
(...)
Studium trzecie. Polska Ludowa w perspektywie robotniczej
rewolucji społecznej „Solidarności”
1. Rozwój podległy Polski Ludowej w semiperyferyjnych
strukturach systemu światowego
2. Granice i bariery totalitarnego rozwoju podległego
3. „Strategia przyspieszonego rozwoju” peryferyzujących
zależności globalnych i jej konsekwencje
4. Wybuch, dynamika oraz struktura robotniczej rewolucji
społecznej „Solidarności”
(...)
5. Komunistyczna kontrrewolucja i jej klęska
6. Postsolidarnościowe epitafium szokowej transformacji
7. Utracone szanse historyczne Polski

Śląsk
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-716-4992-9

Liczba stron: 648

Format: 150x235mm

Cena katalogowa: 60,00 zł