Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajow ościennych

Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajow ościennych

 

SPIS TREŚCI

Słowo redaktorów

I. W RZECZYPOSPOLITEJ

Tomasz Kempa
Unicki ośrodek zakonny w Wilnie i jego rola w reformie bazylianów przeprowadzonej przez metropolitę Józefa Welamina Rutskiego

ks. Tadeusz Śliwa
Koadiutoria Korsaka. Starania o mianowanie bazylianina o. Rafała Korsaka koadiutorem unickiego metropolity kijowskiego Józefa Welamina Rutskiego

Jacek Krochmal
Rola bazylianów we wprowadzaniu unii kościelnej w eparchii przemysko-samborskiej w latach 1610–1693

Radosław Dobrowolski
Status i rola monasteru supraskiego w dziejach Cerkwi unickiej XVII–XIX w.

Andrzej Gil
Monaster lubelski w XVII i XVIII w. Przyczynek do dziejów monastycyzmu wschodniego na zachodnich krańcach eparchii chełmskiej

Beata Lorens
Warunki życia w monasterach bazyliańskich w południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w XVIII w.


II. POD ZABORAMI

ks. Stanisław Nabywaniec
Bazylianie w eparchii przemyskiej po pierwszym rozbiorze Polski

Irena Wodzianowska
Bazylianie prowincji ruskiej w 1827 r.

Roman Pelczar
Rola zakonu bazyliańskiego w działalności szkół ludowych na terenie eparchii przemyskiej w czasach zaborów (do 1873 r.) – wybrane zagadnienia

Anna Krochmal
Rola bazylianów w życiu religijnym eparchii przemyskiej w XIX w. – zarys problematyki

III. W KRAJACH OŚCIENNYCH

Jaroslav Coranič
Prehľad vývoja Rádu sv. Bazila Veľkého a Rádu sestier sv. Bazila Veľkého na Slovensku po roku 1918


IV. W KULTURZE

Maria Pidłypczak-Majerowicz
„Menologium bazyliańskie” Ignacego Kulczyńskiego – forma i treść księgi

Joanna Getka
Ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie jako czynnik kształtujący tożsamość kulturową i narodową społeczności unickiej w Rzeczypospolitej w XVIII w.

Oksana Shkurgan
Repertuar pieśni nabożnych wykonywany w czasie misji bazyliańskich prowadzonych w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w.


Bibliografia
O Autorach
Indeks geograficzny

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-12-10

ISBN: 978-83-799-6587-8

Liczba stron: 364

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 60,00 zł