Zagłada lubelskiego Getta The extermination of the Lublin Ghetto

Tadeusz Radzik

Zagłada lubelskiego Getta The extermination of the Lublin Ghetto

 

Lublin przez prawie 500 lat był miastem wielu kultur i narodowości. Położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych, otwartość na świat zewnętrzny i różnorodność stały się źródłem jego zamożności i atrakcyjności dla przybyszów chętnie się tu osiedlających. Społeczność żydowska przez wieki trwale wpisała się w dzieje miasta. Niewiele dziś pozostało śladów po tej kilkusetletniej koegzystencji mieszkańców. Zagładzie w latach drugiej wojny światowej uległa nie tylko żydowska ludność miasta, ale także domy, niejdednokrotnie wspaniałe zabytki przeszłości. Dawny Lublin wyłania się ze starych fotografii. Spójrzmy zatem przez pryzmat zachowanych fotografii na dawny żydowski Lublin, ten sprzed wojny i ten czasu zagłady, miasto którego nie ma

UMCS
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-227-2647-1

Liczba stron: 136

Format: 220x300mm

Cena katalogowa: 47,25 zł