Zagłada caratu

Jan Jacyna

Zagłada caratu

29,00 zł

1931

 

Rosyjska rewolucja bolszewicka z 1917 roku otworzyła komunizmowi drogę do Europy. Na obszarach dawnego cesarstwa komuniści oparli swoją władzę na krwawym terrorze, bezprawiu, prześladowaniu religii. Mocarstwa europejskie z powodu wzajemnej nieufności i chęci eksploatowania wyjątkowych bogactw Rosji, nie skoordynowały w samym początku wspólnych wysiłków dla zniszczenia tego ogólnego niebezpieczeństwa. Jednymi z pierwszych ofiar nowej władzy stali się ostatni członkowie dynastii Romanowów – car Mikołaj II, jego żona Aleksandra oraz pięcioro dzieci.
Jan Jacyna, będąc przez szereg lat nie tylko widzem, ale i uczestnikiem doniosłych wypadków, które zaszły na terenie Petersburga, opisuje jak doszło do upadku władzy carskiej, analizuje błędy popełniane przez całe lata przez rządzących oraz stara się wyjaśnić dlaczego wydarzenia potoczyły się w tym właśnie kierunku – ku krwawemu przewrotowi.

LTW
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-756-5535-3

Liczba stron: 228

Cena katalogowa: 29,00 zł

Cena pakietu

68,90 zł

4131

Cena pakietu

68,90 zł

4325

Cena pakietu

83,90 zł

5225

Cena pakietu

83,90 zł

5225

Cena pakietu

68,90 zł

4325

Cena pakietu

78,90 zł

4925