Zachowania konsumentów Procesy unowocześniania konsumpcji

Zachowania konsumentów Procesy unowocześniania konsumpcji

 

W publikacji omówiono te aspekty zmian w zachowaniach konsumentów, które są bliskie idei zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej konsumpcji. Ukazano nowe zjawiska w konsumpcji i zachowaniach współczesnych konsumentów.
Szczegółowej analizie poddano takie zagadnienia jak:

- przejawy unowocześniania konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej w warunkach kryzysowych,
- struktura wydatków konsumpcyjnych krajów UE pod kątem nowoczesności,
- konsumpcjonizm a zjawisko dekonsumpcji w zachowaniach konsumentów,
- proces unowocześniania konsumpcji na rynkach finansowych,
- nowe trendy w zachowaniach młodych konsumentów na rynku,
- zjawisko wspólnej konsumpcji jako alternatywny model spożycia,
- postawy konsumentów związane z proekologiczną dekonsumpcją.
Książka zawiera przegląd najnowszej światowej literatury w zakresie konsumpcji i zachowań konsumentów oraz wyniki badań prowadzonych przez autorów. Zawarte w niej pogłębione analizy zjawisk rynkowych i podejmowanych przez konsumentów decyzji w sferze konsumpcji będą bardzo przydatne dla menedżerów oraz pracowników działów sprzedaży i marketingu z branży zarówno handlowej, jak i usługowej i produkcyjnej, mogą bowiem stać się podstawą do budowania skutecznych strategii marketingowych dla ich firm. Publikacja jest również cennym źródłem informacji dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów badających problemy współczesnej ekonomii.

Autorzy są pracownikami Katedry Badań Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Do ich zainteresowań badawczych należą takie zagadnienia jak: zachowania konsumentów oraz oddziaływanie na nie czynników o zróżnicowanym charakterze, w tym ekonomicznych, politycznych i społeczno-kulturowych, specyfika zachowań na różnych rynkach branżowych, struktura i poziom konsumpcji oraz jej przemiany, poziom życia i jego uwarunkowania, ochrona interesów konsumentów na rynku.

Nieoczywiste
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-264-8076-8

Liczba stron: 236

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 39,00 zł