Z romantycznego repertuaru Studia o micie i formie dramatycznej.

Marek Dybizbański

Z romantycznego repertuaru Studia o micie i formie dramatycznej.

32,00 zł

2341

 

„Niniejszy zbiór studiów poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu historii dramatu i teatru romantycznego samoczynnie lokalizuje zjawiska z obszaru kultury popularnej i zagadnienia for­my dramatycznej w ramie artystycznych praktyk mitotwórczych romantyzmu – albo odwrotnie: od mitu-układnki do mitu-syntezy prowadzi poprzez zaułki romantycznej popkultury i formalnych eksperymentów. Zjawiska to powiązane czy tylko towarzyszące? Jednak mitologia przyszłości, ów nowy romantyczny fundament kultury, miała być – jak zakładał projekt Friedricha Schlegla – two­rem „sztucznym”, który w takim razie wygenerować można (albo wręcz należy) z formy. Ostatecznie doznanie mistycznej ekstazy w teatralnej transformacji obrzędu Dziadów Mickiewicz konstru­ował z gotowych form dramatycznych, i to form dramatu popular­nego, co nawet zrozumiałe – wszak mit potrzebuje szerokiego za­sięgu”.

(Ze Wstępu)

Fundacja Instytut Kultury Popularnej
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-953-2441-3

Liczba stron: 216

Cena katalogowa: 32,00 zł

Komentarze nie są potwierdzone zakupem