Z pogranicza socjologii i historii Elementy warsztatu badawczego

Andrzej Kwilecki

Z pogranicza socjologii i historii Elementy warsztatu badawczego

 

Praca stanowi zbiór studiów skoncentrowanych wokół problematyki którą autor przez całe swoje życie zawodowe się zajmował. I tak mamy rozprawy dotyczące osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, problem Łemków na Ziemiach Zachodnich, zagadnienia związane z pograniczem Polska NRD po 1972 roku. Osobną grupę stanowią studia dotyczące problemów integracji europejskiej. Szereg umieszczonych studiów dotyczy także ziemiaństwa polskiego oraz problemów dotyczących różnych kwestii historycznych i społecznych Wielkopolski XX w.

Nauka i Innowacje
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-648-6451-3

Liczba stron: 150

Format: 150x225mm

Cena katalogowa: 30,00 zł