Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej Koncepcja, doktryna, praktyka

Joanna Sapieżko-Samordak

Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej Koncepcja, doktryna, praktyka

 

Autorka definiuje istotę zjawiska jakim jest wzmocniona współpraca, a definicja ta stanowi podstawowy element hipotezy badawczej rozprawy. Zasługą autorki jest w pełni udana próba nie tylko opisania skutków wzmocnionej współpracy, ale również analiza jej przyczyn, co ma znaczenie dla wypracowania strategii jej wdrażania. Problematyka wzmocnionej współpracy w Unii Europejskiej nabrała ostatnio dodatkowo znaczenia w związku z działaniami podejmowanymi na rzecz reformy strefy euro. Publikacja wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, stanowiąc pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu próbę całościowego ujęcia nowego rozwoju procedury wzmocnionej współpracy, a przy tym próbę obejmującą zarówno prawne jak i politologiczne aspekty zagadnienia.

Elipsa Dom Wydawniczy
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-801-7095-7

Liczba stron: 290

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 37,80 zł