Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej

Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Magdalena Szyszko

Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej

 

Autorzy postawili sobie za cel zaprezentowanie wyzwań, przed jakimi na początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku stanęły banki centralne. Realizując ten cel, analizowali wybrane aspekty polityki pieniężnej – od teoretycznych, poprzez płaszczyznę strategiczną i instytucjonalną, do płaszczyzny operacyjnej. Przesłanką do tej analizy był kryzys zapoczątkowany w 2007 roku. Ich rozważaniom przyświecała wspólna myśl – koncentracja na zmianach w prowadzeniu polityki monetarnej. Rozważania mają charakter opisowy i empiryczny.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-764-1644-1

Liczba stron: 159

Difin

Format: 16.2x23.3

Cena katalogowa: 40,00 zł