Wyzwania integracji społecznej w Polsce

Wyzwania integracji społecznej w Polsce

 

Koncepcja monografii została dobrze przemyślana pod względem toku rozważań: od prezentacji idei najogólniejszych o charakterze filozoficznym, światopoglądowym, z odniesieniami do wydarzeń historycznych, poprzez analizy prowadzone na gruncie psychologii społecznej, psychologii komunikacji i psychologii polityki oraz socjologii, aż do prezentacji specjalistycznych badań ilustrujących kwestie integracji społecznej wybranych grup i jednostek, w tym przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Tekst niejako „płynnie rozwija się” przed Czytelnikiem, dostarczając mu wiedzy naukowej na temat integracji, pozwalając pełniej zrozumieć mechanizmy integracji, czynniki jej sprzyjające i utrudniające – jednak nie narzucając jednoznacznej ich oceny, a raczej dając szerokie ujęcie fenomenu uznanego za ważny dla jakości życia jednostek i społeczności.

Jest to bez wątpienia lektura warta przeczytania.

Z recenzji prof. dr hab. Hanny Liberskiej

Ignatianum
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-10-24

ISBN: 978-83-761-4368-2

Liczba stron: 238

Format: 155x235mm

Cena katalogowa: 46,00 zł