Wycena opcji europejskich przy wykorzystaniu transformaty Fouriera

Arkadiusz Orzechowski

Wycena opcji europejskich przy wykorzystaniu transformaty Fouriera

75,00 zł

5742

 

Monografia poświęcona jest wycenie opcji europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem metod bazujących na transformacie Fouriera. Poruszane zagadnienia prezentowane są na przykładzie modeli: dyfuzyjnego, skokowo-dyfuzyjnych oraz stochastycznej zmienności. Poza istniejącymi sposobami określania wartości teoretycznych będących przedmiotem zainteresowania instrumentów finansowych analizie poddawane są również autorskie koncepcje wyceny rozpatrywanych derywatów. Ze względu na złożoność podejmowanej problematyki w książce zawarte są wyprowadzenia ważniejszych wzorów. Ma to na celu uczynić omawiane kwestie bardziej przejrzystymi i zrozumiałymi.

Książka skierowana jest do osób związanych zawodowo z rynkiem instrumentów pochodnych, a także studentów studiów ekonomicznych i ścisłych, zarówno drugiego, jak i trzeciego stopnia.

Difin
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-808-5818-3

Liczba stron: 364

Format: 160x235mm

Cena katalogowa: 75,00 zł

Cena pakietu

109,90 zł

7836

Cena pakietu

114,90 zł

8136