Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych Zbiór zadań

Gierusz Barbara, Nilidziński Roman

Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych Zbiór zadań

 

Prezentowany zbiór zadań ilustruje wybrane problemy rachunkowości finansowej, umożliwiając pogłębienie wiedzy na zaawansowanym poziomie. Treść poszczególnych zadań powiązana została z praktyką księgową i uwzględnia zawarte w prawie bilansowym zasady wyceny, ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości finansowej. W zbiorze znalazły się również schematy kont oraz zestawienia pomocnicze, ułatwiające przeprowadzanie obliczeń i wpisywanie rozwiązań.

Przedstawione w opracowaniu zadania zostały pogrupowane w tematycznie jednorodne rozdziały, obejmujące następujące zagadnienia:
* aktywa pieniężne i rozrachunki
* materiały i towary
* aktywa trwałe
* wynagrodzenia
* produkty gotowe
* wynik finansowy – ustalanie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

Zbiór przeznaczony jest dla uczestników studiów podyplomowych i szkoleń dla samodzielnych i głównych księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych.

ODDK
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-780-4028-6

Liczba stron: 236

Format: 210x300mm

Cena katalogowa: 57,75 zł