Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności

Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności

 

... Rozwój zagrożeń militarnych, jak i niemilitarnych potęgowanych przez globalizację i technologie informacyjne, stawia przed państwem i społeczeństwem trudne zadanie zagwarantowania bezpieczeństwa w różnych wymiarach, wykraczających znacznie poza obszar obronności. Podzielając ten pogląd, w przedstawionej Czytelnikowi pracy sprecyzowano jako zadania badawcze sformułowanie pogłębionych odpowiedzi na problemy związane z określonymi obszarami bezpieczeństwa i obronności...
Ze wstępu

Fundacja na rzecz Czystej Energii
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-645-4119-3

Liczba stron: 238

Format: 155x215mm

Cena katalogowa: 55,65 zł