Współczesne kino rosyjskie w obliczu traum wojennych Kontekst literacki i kulturowy

Pawletko Beata, Waligórska-Olejniczak Beata

Współczesne kino rosyjskie w obliczu traum wojennych Kontekst literacki i kulturowy

22,00 zł

2036

 

W książce znalazły miejsce interpretacje filmów Aleksieja Bałabanowa, Andrieja Konczałowskiego, Siergieja Łoźnicy, Aleksandra Sokurowa, Aleksieja Uczitiela i Aleksandra Wieledynskiego. Przedmiotem namysłu stały się fabularne i dokumentalne dzieła filmowe powstałe po roku 2000., związane z wizualizacją centralnych dla Rosjan konfliktów militarnych, tj. z Wielką Wojną Ojczyźnianą, wojną radziecko-afgańską oraz wojnami czeczeńskimi w latach 1994-1996 oraz 1999-2009. [...]
Chodziło głównie o naświetlenie nowych tendencji, które pojawiły się w kinie rosyjskim w XXI wieku, wskazanie możliwych obszarów napięć i dyskusji prowokowanych przez filmy podejmujące problem wojny, nowatorskich perspektyw ujęcia pozornie starych tematów, które zyskują nowy wymiar we współczesnej świadomości społecznej, co da się zauważyć w wielu inicjatywach, których celem jest upamiętnienie ofiar traumatycznych wydarzeń. Książka ta, kierując uwagę w stronę kina skoncentrowanego na trudnych kwestiach historii Rosji, ma zatem też stawiać pytania, zachęcać do dyskusji w duchu trans-, inter- i wielokulturowego dialogu.


Z Wprowadzenia

Spis treści:

Wprowadzenie

Wojna radziecko-afgańska w twórczości Aleksieja Bałabanowa i Swietłany Aleksijewicz

Pamięć o Holocauście w filmie Andrieja Konczałowskiego Raj

Zakładnik Aleksieja Uczitiela w kontekście wybranych utworów Władimira Makanina

Żywy Aleksandra Wieledynskiego jako tekst o życiu pamięci

O wojnie, traumie i męskości (na materiale filmu i opowiadania filmowego Aleksandra Sokurowa)

Rosyjska arka i Frankofonia Aleksandra Sokurowa jako reprezentacje (post)pamięci o blokadzie Leningradu

Meandry pamięci o przeszłości. Casus Siergieja Łoźnicy

Bibliografia

Nota bibliograficzna

Indeks nazwisk

Śląsk
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-716-4500-6

Liczba stron: 168

Format: 147x210mm

Cena katalogowa: 22,00 zł

Cena pakietu

66,90 zł

4730

Cena pakietu

61,90 zł

4430