Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach członkowskich

Jakub Robel

Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach członkowskich

49,00 zł

4300

 

Monografia dr. Jakuba Robla jest jedną z pierwszych pozycji poświęconych bezpieczeństwu demokratycznemu. Autor starał się odpowiedzieć na pytanie, jak Rada Europy postrzega kwestię bezpieczeństwa demokratycznego i za pomocą jakich instrumentów oddziałuje na praktykę państw członkowskich w tej dziedzinie. Zasadność opracowania tego tematu jest tym większa, że – jak pokazały lata dziewięćdziesiąte XX wieku w odniesieniu do rozwoju sytuacji politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej, a zwłaszcza w państwach bałkańskich – to właśnie w sferze bezpieczeństwa demokratycznego ujawniły się zasadnicze zagrożenia dla bezpieczeństwa i budowy ładu pokojowego, stąd problem ten ma szczególny wymiar nie tylko teoretyczny, ale także praktyczny.

Adam Marszałek
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-801-9410-6

Liczba stron: 351

Format: 160x225mm

Cena katalogowa: 49,00 zł