Wpływ kraju i sektora oraz wielkości przedsiębiorstwa na strukturę kapitału przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej

Julia Koralun-Bereźnicka

Wpływ kraju i sektora oraz wielkości przedsiębiorstwa na strukturę kapitału przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej

37,80 zł

3538

 

W książce przedstawiono ocenę porównawczą roli kraju, sektora i wielkości podmiotu w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej. W części teoretycznej dokonano przeglądu wyników dotychczasowych prac badawczych nad tymi zagadnieniami. Przegląd ten obejmuje głównie bogate zasoby literatury światowej w tym obszarze, jak również dorobek krajowy. Celem badania empirycznego było ustalenie, który z czynników – kraj, sektor czy rozmiar – ma największy wpływ na sposób finansowania działalności podmiotów gospodarczych, czyli hierarchizacja rozważanych czynników według ważności w kontekście struktury kapitału. Podjęta problematyka wpisuje się w ważny nurt współczesnej ekonomii i finansów, który można określić jako analizę przyczyn zróżnicowania struktury kapitału przedsiębiorstw.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Oprawa miękka

Liczba stron: 234

Format: 23.8x16.5

Cena katalogowa: 37,80 zł