Wokół Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

Wokół Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

3800

 

Wstęp (Aleksander Smoliński, Jarosław Durka) / 9

Szefostwa wojskowe Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (Aleksander Smoliński) / 17

Józef Piłsudski a polsko-rumuńskie rozmowy sztabowe w 1928 i 1930 r. (Henryk Walczak) / 75

Z postacią Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w tle. Założenia i kierunki rozwoju wychowania państwowego w II Rzeczypospolitej (Elżbieta Magiera) / 101

Kult Józefa Piłsudskiego w szkołach województwa wołyńskiego (Maria Radziszewska) / 167

Współczesne pomniki Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (Przemysław Słowiński) / 199

Aparat bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeciw próbom kultywowania pamięci Józefa Piłsudskiego – kilka wybranych przykładów (Jarosław Durka) / 247

Czy współczesna szkolna edukacja historyczna w Polsce buduje kult Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego? Casus podręczników i zadań egzaminacyjnych (Marek Białokur, Dariusz Gołębiowski, Agnieszka Misiurska) / 281

Postać Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego we współczesnej popkulturze i kontrkulturze (Patryk Tomaszewski) / 321

Wykaz ilustracji / 345

Wydawnictwo Naukowe UMK
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-231-4298-0

Liczba stron: 348

Cena katalogowa: 38,00 zł

Cena pakietu

77,90 zł

6000

Cena pakietu

92,90 zł

7094

Cena pakietu

92,90 zł

7094

Cena pakietu

77,90 zł

6194

Cena pakietu

87,90 zł

6794