Wojskowa myśl operacyjna w konfliktach zbrojnych przełomu XX i XXI wieku

Przemysław Paździorek

Wojskowa myśl operacyjna w konfliktach zbrojnych przełomu XX i XXI wieku

 

Problematyka wojskowej myśli operacyjnej w konfliktach zbrojnych przełomu XX i XXI wieku [...] zajmuje w ostatnich latach istotne miejsce w obszarze obejmującym zagadnienia nauk o bezpieczeństwie, historii bezpieczeństwa oraz nauk o obronności. Z tego względu należy podkreślić, że [płk dr Przemysław Paździorek w swojej monografii] podjął wyjątkowo ważny problem, którego właściwe ujęcie pozwala na wskazanie nowych aspektów i determinantów realizacji zadań przez Wojsko Polskie, szczególnie w kontekście wniosków i rekomendacji dotyczących tego rodzaju działań.
prof. dr hab. Jarosław Gryz
Akademia Obrony Narodowej

Publikacja zawiera zarówno teoretyczne, jak i praktyczne rozwiązania problemów z zakresu sztuki operacyjnej. Z tego względu jej przydatność na poziomie strategicznym i operacyjnym jest bardzo duża. Ujęte w książce rozważania odnośnie do metod i technik przygotowania operacji militarnych są obecnie powszechnie wdrażane do procesu kształcenia oficerów w wielu armiach NATO. Materiał – ze względu na walory dydaktyczne i merytoryczne – może stanowić ważny podręcznik akademicki w procesie kształcenia kadr dowódczych i sztabowych.
płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Akademia Obrony Narodowej

Adam Marszałek
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-801-9367-3

Liczba stron: 460

Format: 160x225mm

Cena katalogowa: 48,00 zł