Wojsko Polskie 1914-1939 Katalog pocztówek Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów

Sławomir Kordaczuk

Wojsko Polskie 1914-1939 Katalog pocztówek Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów

 

Kolejne wydawnictwo Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. W albumie zreprodukowano dwieście pocztówek wydanych przez Siedlecki Klub Kolekcjonerów na przestrzeni ponad 9 lat z fotografii będących w prywatnych zbiorach rodzin przechowujących pamiątki po swoich przodkach uczestniczących w wydarzeniach okresu 1914-1939.
Czytelnik albumu pozna: ćwierć wieku historii Wojska Polskiego, garnizony II RP, szeroki przekrój formacji wojskowych, historię polskich okrętów Marynarki Wojennej, dzieje pociągów pancernych, rozwój polskiej artylerii, indywidualną i zespołową broń strzelecką, broń białą, motocykle używane w Wojsku Polskim, pojazdy kołowe i gąsienicowe, samoloty i szybowce, precyzyjnie opisane umundurowanie, różnorodność oporządzenia oraz sylwetki osób znanych w kraju i regionie.

Muzeum Regionalne w Siedlcach
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-887-6163-8

Liczba stron: 232

Format: 210x300mm

Cena katalogowa: 54,00 zł