Wojciech Dzieduszycki Wybór Pism

Wojciech Dzieduszycki

Wojciech Dzieduszycki Wybór Pism

44,10 zł

3354

 

Wojciech Dzieduszycki, Wybór pism

Wybór pism jednego z najciekawszych galicyjskich myślicieli konserwatywnych, związanego ze środowiskiem Podolaków. W tomie znalazły się jego rozważania na temat m.in. konserwatyzmu, socjalizmu i komunizmu, odrodzenia i reformacji, powstania styczniowego. Przedstawione są także opinie Dzieduszyckiego w sprawie polityki polskiej w monarchii habsburskiej, a także analizy stanu, w jakim znajdowały się na przełomie XIX i XX w. Austro-Węgry. Konserwatywny myśliciel ukazywał na tym tle kryzys parlamentaryzmu, wskazując na jego przejawy także w innych państwach. Wybór uwzględnia również artykuły Dzieduszyckiego o polityce rosyjskiej, niemieckiej i francuskiej. W swym pisarstwie politycznym łączył on analizę aktualnie toczących się wydarzeń z gruntowną refleksją nad korzeniami tendencji, które do nich doprowadziły i z prognozami przyszłości. Był bowiem jednym z najbardziej wszechstronnie ujmujących rzeczywistość polskich myślicieli okresu, w którym pisanie o polityce wykraczało znacznie poza bieżącą perspektywę.

Ośrodek Myśli Politycznej
Oprawa twarda

Data pierwszego wydania:
2018-11-05

ISBN: 978-83-647-5349-7

Liczba stron: 736

Format: 120x195mm

Cena katalogowa: 44,10 zł

Cena pakietu

84,00 zł

5748