Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820-1866

Dorota Wiśniewska

Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820-1866

49,90 zł

4072

 

W monografii poddano analizie zjawiska prawne występujące w rozpoczynającej swą karierę miejską, ale jeszcze feudalnej Łodzi oraz umożliwiające rozwój własności i społeczeństwa kapitalistycznego. Autorka zaprezentowała zarówno instytucje prawne tworzone przez struktury władzy w Królestwie Polskim, jak i te, które były wynikiem praktyki obrotu gospodarczego, prowadzącego do powstania i intensywnego rozwoju wczesnokapitalistycznego miasta przemysłowego w latach 1820-1866. Dzięki specyficznym stosunkom własnościowym w początkowo mniejszym od sąsiedniego Zgierza mieście kształtował się przemysł, wciąż osiedlali się przede wszystkim drobni wytwórcy, uruchamiano niewielkie warsztaty, otwierając w ten sposób drogę wielkim fabrykantom, zatrudniającym w swoich ogromnych fabrykach tysiące pracowników. Swoistym instrumentem tej przebudowy była rozwijająca się głównie na obszarze łódzkiego Starego Miasta własność podzielona, cechująca się silnymi pozostałościami feudalnymi. Ponadto na terenie łódzkich osad fabrycznych był kreowany nowy typ własności – własność prefabrykancka, mająca również charakter własności podzielonej, ale już z licznymi elementami wywodzącymi się z nowych stosunków gospodarczych.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-814-2365-6

Liczba stron: 328

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 49,90 zł

Cena pakietu

89,80 zł

6272

Cena pakietu

104,80 zł

7366

Cena pakietu

89,80 zł

6466

Cena pakietu

99,80 zł

7066