Władysław I Jagiellończyk na Węgrzech (1440-1444)

Jan Dąbrowski

Władysław I Jagiellończyk na Węgrzech (1440-1444)

55,00 zł

3715

 

Zadaniem moim w niniejszym studium było nakreślenie politycznych dziejów kilkuletniego panowania Władysława I na Węgrzech, które w literaturze węgierskiej nie doczekało się dotychczas odpowiedniego opracowania, a w naszym piśmiennictwie historycznym, poza nielicznymi wyjątkami, traktowane było raczej pobocznie czy dodatkowo. Ponieważ zaś rządy Władysława w Polsce, najpierw z powodu jego małoletniości, później zaś z powodu opuszczenia kraju, bardzo mało przynoszą nam, z konieczności, danych do charakterystyki jego osoby czy polityki, tak więc i z tej przyczyny wydało mi się pożytecznym opracowanie dziejów jego na Węgrzech, gdzie indywidualność i osoba króla dobitniej mogły się zaznaczyć, aczkolwiek, jak rezultaty wykażą, nie
w tym bynajmniej stopniu, jak by to można przypuszczać. Ograniczyłem też wyraźnie temat do samych Węgier, sprawy inne, w szczególności zaś polskie wciągnąłem do pracy tylko o tyle, o ile służyć one mogły do wyjaśnienia wypadków na Węgrzech. Z tej też przyczyny, ażeby nie przekraczać ram, nakreślonych właściwej pracy, ograniczyłem się w rozdziale pierwszym jedynie do podkreślenia kilku wydarzeń, niezbędnych dla dalszego toku wywodów, nie kusząc się bynajmniej o całokształt stosunków Albrechta z Jagiellonami.

Napoleon V
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-788-9292-2

Liczba stron: 212

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 55,00 zł

Cena pakietu

94,90 zł

5915

Cena pakietu

109,90 zł

7009

Cena pakietu

109,90 zł

7009

Cena pakietu

94,90 zł

6109

Cena pakietu

104,90 zł

6709