Wizerunek zgromadzeń zakonnych w prasie polskiej (2013-2016)

Rafał Leśniczak

Wizerunek zgromadzeń zakonnych w prasie polskiej (2013-2016)

 

Studium medioznawcze medialnego wizerunku osób konsekrowanych na podstawie wybranych tytułów polskiej prasy świeckiej i katolickiej. Zamysłem autora było wypełnienie swoistej luki w podejmowanych badaniach prasoznawczych dotyczących obrazu zgromadzeń zakonnych. Należy zauważyć, że o ile zagadnienie wizerunku hierarchicznego Kościoła katolickiego (m.in. papieża, biskupów, księży diecezjalnych) jest dość często podejmowane przez polskich medioznawców, politologów i socjologów, o tyle temat wizerunku osób zakonnych nie doczekał się jeszcze szerszego omówienia. W monografii autor wyjaśnia istotę wizerunku zgromadzeń zakonnych i czynniki jego tworzące, a także pojęcia z obszaru teorii komunikowania w kontekście podjętych analiz.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-809-0537-5

Liczba stron: 338

Cena katalogowa: 30,00 zł