Wirtualizacja organizacji

Karol Kuczera

Wirtualizacja organizacji

 

Uważna analiza rozprawy wyraźnie wskazuje, że jest ona poprawna metodycznie
i merytorycznie. Język i styl pisarski wskazują na znajomość stanu wiedzy w podejmowanych zagadnieniach. Rozdziały posiadają duży, acz niewymuszony ładunek teoretyczny i koncepcyjny, w większości opatrzone są autorskimi rozważaniami, ciekawy¬mi zestawieniami, operacjonalizacjami i ilustracjami empirycznymi. Ogólnie poziom monografii oceniam jako wysoki, zarówno w części teoretycznej dotyczącej organizacji wirtualnych i koncepcji metametody, jak i w badaniach empirycznych. (…) Badania są interesujące poznawczo, przedstawiają ciekawy obraz świadomości o organizacjach wirtualnych. W szczególności badane są: a) wiedza dotycząca wirtualnych organizacji, cechy wirtualnej organizacji, b) specjalistyczne kompetencje, c) preferencje rozwoju, d) model biznesu, d) konkurencyjność.
Fragment recenzji
prof. zw. dr. hab. Wojciecha Dyducha
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-797-2221-1

Liczba stron: 570

Cena katalogowa: 80,00 zł