Wędrując ku dorosłości Wychowanie do życia w rodzinie Podręcznik 1-3 Szkoły ponadgimnazjalne

Król Teresa, Ryś Maria

Wędrując ku dorosłości Wychowanie do życia w rodzinie Podręcznik 1-3 Szkoły ponadgimnazjalne

34,50 zł

2712

 

Podręcznik dostosowany do nowych wymogów MEN.

Nr ewidencyjny w wykazie 663/2013/2015

Szkoła ponadgimnazjalna – to ostatni etap prorodzinnej edukacji. Osiągnięcie pełnej dojrzałej postawy jest procesem, dzięki któremu człowiek staje się wolny wewnętrznie od nacisków z zewnątrz, zdolny do miłości, do akceptacji najważniejszych wartości.

Seksualność człowieka jest integralną częścią ludzkiej osoby. Nie można więc rozwiązywać problemów seksualnych w izolacji od całokształtu osobowego rozwoju człowieka. Bogactwo informacji zawartych w tym podręczniku (z zakresu biologii, psychologii, etyki, prawa, socjologii itd.) pomoże młodzieży w poznaniu i zrozumieniu siebie, a także ludzkiej płciowości, jej natury i przeznaczenia.

Rubikon
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-899-4793-2

Liczba stron: 280

Format: 230x165mm

Cena katalogowa: 34,50 zł