Wartość luksusu Perspektywa konsumentów i przedsiębiorstw

Beata Stępień

Wartość luksusu Perspektywa konsumentów i przedsiębiorstw

64,90 zł

5139

 

Globalna fala demokratyzacji luksusu i dynamicznie rosnące grupy aspirujących konsumentów z szybko rozwijających się gospodarek skłaniają do pytań o to:

• jak współcześnie jest postrzegany luksus, co obecnie stanowi o jego wartości?
• jakie cechy luksusu konsumenci z nowych rynków cenią najwyżej i dlaczego?
• jak zmienia się globalny biznes luksusu i dokąd zmierza?

Książka Wartość luksusu. Perspektywa konsumentów i przedsiębiorstw jest próbą odpowiedzi na te pytania. Ukazano w niej, jak konsumenci postrzegają i hierarchizują poszczególne składniki wartości dóbr uważanych za zbędne, a których sprzedaż od dekad dynamicznie rośnie. Opisano też zawiłości pojmowania luksusu i rozwoju rynku dóbr luksusowych przez pryzmat stopniowych odstępstw od reguł, którym hołdowano przez wieki. W monografii podjęto też próbę empirycznego zbadania, jak postrzegają dobra luksusowe konsumenci na wschodzących rynkach luksusu (z Polski, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Indii i Portugalii) i jakie czynniki różnicują to postrzeganie w kategoriach wartości, które symbolizują w porównaniu z konsumentami z tzw. starej kolebki luksusu. Wykazano, że to segmenty konsumentów skonstruowane na podstawie kryteriów psychograficznych najtrafniej przedstawiają zróżnicowane podejście do oceny wartości luksusu w skali międzynarodowej.

PWE
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-208-2347-9

Liczba stron: 348

Format: 160x235mm

Cena katalogowa: 64,90 zł

Cena pakietu

99,80 zł

7233

Cena pakietu

104,80 zł

7533