W poszukiwaniu tożsamości językowej Tom 1

W poszukiwaniu tożsamości językowej Tom 1

 

Poszukiwanie najskuteczniejszych metod porozumiewania się jest dziś związane z uwzględnieniem bardzo szerokiej perspektywy zagadnień nie tylko językoznawczych, ale i psycholingwistycznych, socjologicznych, kulturowych, zagadnień funkcjonowania jednostek w przestrzeni językowo-kulturowej, nieuchronnie prowadząc do pytania o tożsamość językową – zarówno indywidualną, jak i grupową, narodową. W tym właśnie kontekście warto rozpatrywać zagadnienia współzależności kultury, języka i narodu, a także ich szczególnej roli w budowaniu własnej tożsamości.
Celem dwutomowej monografii jest stworzenie nowego forum wymiany myśli, doświadczeń, wyników badań pomiędzy naukowcami, ale także środowiskami pozaakademickimi w praktyce zajmującymi się zagadnieniami języka, kultury, tożsamości. Lista zagadnień poruszonych w tomach obejmuje takie obszary, jak:
– wzajemne relacje języka i kultury – artefakty, praktyki, pamięć i język,
– językowe determinanty sposobów konstruowania modelu świata,
– porozumiewanie się i samookreślenie,
– język ojczysty a osobowość,
– kultura – język – dialog kultur,
– sposoby interpretowania rzeczywistości przez ludzi mówiących różnymi językami,
– problemy tożsamości językowej mniejszości narodowych,
– tożsamość kulturowa i językowa jako wynik zachowania dziedzictwa przodków,
– język a etniczna, religijna, historyczna, terytorialna identyfikacja jednostki,
– znaczenie znajomości języka obcego w kształtowaniu własnej tożsamości,
– kompetencja kulturowa w nauce języków obcych,
– kulturowe konteksty motywacji nauki języków obcych.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Oprawa miękka

Liczba stron: 320

Format: 24.0x16.6

Cena katalogowa: 33,60 zł