Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław 4–7 października 2011 r.

Jan Harasimowicz

Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław 4–7 października 2011 r.

 

Niniejszy, czwarty, tom Księgi Pamiątkowej Uniwersytetu Wrocławskiego jest pokłosiem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku, która obradowała 4–7 października 2011 roku. Wzięli w niej udział naukowcy z Polski oraz licznie reprezentanci środowisk naukowych przede wszystkim z Niemiec, a także Austrii, Czech, Norwegii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch. Publikacja prezentuje ponad dziewięćdziesiąt referatów autorstwa ponad stu uczestników obrad, uszeregowanych zgodnie z porządkiem ich wygłaszania. Referaty poruszają zagadnienia ogólnouniwersyteckie i wykraczają poza ramy jednej dyscypliny naukowej. Obejmują one następujące zagadnienia: Rok 1811, Profesorowie, studenci, tradycje, Muzyka, literatura, sztuka, Archiwa, biblioteki, kolekcje, Teologia, filozofia, psychologia, Nauki historyczne i filologiczne, Matematyka, fizyka, chemia, Nauki przyrodnicze i medyczne.

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-229-3401-2

Liczba stron: 848

Format: 230x320mm

Cena katalogowa: 69,00 zł