Unia Europejska - Chiny Nowe zjawiska w stosunkach handlowo-ekonomicznych

Puślecki Zdzisław W.

Unia Europejska - Chiny Nowe zjawiska w stosunkach handlowo-ekonomicznych

89,00 zł

6873

 

W książce autor skoncentrował się na analizie kluczowych, dla konkurencyjności Unii Europejskiej i Chin aspektach, to jest na innowacjach i zatrudnieniu. Za cel stawiając sobie nie tylko diagnozę aktualnej sytuacji rozwojowej w Europie i w Chinach pod kątem innowacyjnego charakteru wzajemnych stosunków handlowo-ekonomicznych, ale także poszukiwanie rozwiązań służących poprawie innowacyjności i nowoczesności produkcji i wskaźników zatrudnienia, dających w efekcie poprawę standardów życia i pracy mieszkańców państw członkowskich Unii Europejskiej i Chin.

Poznańskie
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-797-6166-1

Liczba stron: 549

Cena katalogowa: 89,00 zł

Cena pakietu

123,90 zł

8967

Cena pakietu

128,90 zł

9267