Unde bonum? Unde malum? Eseje o metafizyce duchowości

Jadwiga Mizińska

Unde bonum? Unde malum? Eseje o metafizyce duchowości

 

Książka Jadwigi Mizińskiej "Unde bonum? unde malum?Szkice o metafizyce duchowości" [...] to nie traktat, nie dzieło systemowe, ale wiele "garści uwag" opartych na obserwacjach i doświadczeniach. Nie jest to zatem praca czysto teoretyczna, dotycząca sfery koncepcji i idei, ale książka mająca związek z doświadczeniem życiowym autorki. Zaliczyć ja zatem należy - i to jest najogólniejszy "adres" - do "literatury mądrościowej", przenikniętej wrażliwością estetyczną, aksjologiczną i estetyczną. [...] Autorka posługuje się pojęciami i metodami badawczymi z różnych dziedzin: socjologii wiedzy, historii idei, historii filozofii; główną wszakże dziedziną - obecną w pracy - jest filozofia kultury (i to jest "adres" bardziej konkretny). Książka ta jest przede wszystkim owocem filozoficznego namysłu autorki nad stanem kultury współczesnej. [...] Należy podkreślić walory literackie publikacji. Przejawiają się one bogactwem nawiązań nie tylko do dzieł filozoficznych, ale też do różnych dzieł z literatury pięknej oraz mitologii. Co więcej, książka pisana jest piękną polszczyzną: potoczystą, obrazową i zarazem precyzyjną. [...] Odniosłem wręcz wrażenie, że wiele jej fragmentów pisanych było w natchnieniu, w uniesieniu, w "językowym transie". [...] To pozycja oryginalna, zdecydowanie "wybijająca się" na tle "produkcji filozoficznej" ostatnich lat.
Z recenzji dr. hab. Jacka Breczki

UMCS
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-778-4746-6

Liczba stron: 206

Format: 120x190mm

Cena katalogowa: 29,40 zł